ارائه کننده خدمات لوکس و اسپرت، انواع S.U.V، پیکاپ ها، آپشن های جانبی و خط کشی های بدنه (استیکر)، تبدیل نیو فیس لند کروز و پرادو، و آپشن های آفرود